Nagradna igra

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA ARABESCA d.o.o.

INSTAGRAM NAGRADNI NATJEČAJ "Međunarodni dan kave"

Članak 1 ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: ARABESCA d.o.o., Ljudevita Posavskog 9, 10360 Sesvete, Porezni broj (OIB): 74781787524, u daljnjem tekstu – Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će trajati u periodu od 29. 9. do 8. 10. 2023., a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Instagram i Facebook stranicama Organizatora.

Članak 4

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj sastoji se od 1 ciklusa s ukupno 6 nagrada (3 IG, 3 FB), a radi se o poklon paketu kave, vrste kave prema odabiru Organizatora.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo na sudjelovanje u Natječaju imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske – korisnici društvenih mreža Instagram i Facebook koji „prate“ stranicu Arabesca, osim osoba koje su direktno uključene u pripremu natječaja i odabir dobitnika, kao i svi zaposlenici Organizatora te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre).

Sudionikom Natječaja smatra se svaki korisnik koji u razdoblju trajanja Natječaja zaprati profil Arabesca i unutar objave Natječaja ispuni sve uvjete koji su zahtijevani objavom. Svaki sudionik može sudjelovati neograničen broj puta. Organizator po završetku odabire komentare koje nagrađuje poklon paketima po izboru.

Ako u bilo kojem trenutku Organizator posumnja da se sudionik ponaša na neetičan način koji ovim Pravilnikom nije predviđen, Organizator zadržava pravo brisanja komentara/slika te isključenja sudionika iz natječaja, bez prethodnog obavještavanja. Organizator zadržava pravo dopune Pravila u svrhu sprečavanja mogućih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja te njihovih sudionika.

Komentari uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, u kojima se spominju javne ličnosti, ističu vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motivi neće se tolerirati te u navedenim slučajevima Organizator zadržava pravo istog trenutka ukloniti sudionikov komentar i isključiti ga iz natječaja bez dodatnog obraćanja prema natjecatelju.

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u natječaju ostvaruje se odlaskom na Instagram i Facebook profil Organizatora te udovoljavanjem postavljenim uvjetima nagradnog natječaja u zadanom periodu.

Članak 7 DISKVALIFICIRANJE

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

  • sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj;
  • sudionike koji se koriste lažnim profilima;
  • sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog ili uvredljivog sadržaja

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnika   izabire  Arabesca stručni žiri na temelju originalnosti i kreativnosti.

Članak 9

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten preko službenog Arabesca Instagram i Facebook profila te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom ili putem Instagram directa. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. U slučaju nejavljanja dobitnika u roku 48 sati od obavijesti o osvajanju nagrade, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati i koristiti u budućim nagradnim natječajima.

Članak 10

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju   da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 11 PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 12 OBJAVA DOBITNIKA

Rezultati Natječaja i dobitnik će biti objavljeni na Instagram i Facebook profilu Arabesca po završetku natječaja u vremenskim okvirima koji su definirani od strane Organizatora.

Članak 13

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave  koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 14 POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 15

POGREšKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 16

U SLUČAJU SPORA

Svi eventualni sporovi koji proizlaze iz nagradnog natječaja, konačno će se riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

Članak 17

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službenog Instagram profila Organizatora.

Članak 18

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 19 NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom i Facebookom, Instagram i Facebook ga ne promiču niti sponzoriraju. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Arabesca d.o.o., a ne Instagramu i Facebooku. Napominjemo, Instagram i Facebook su javni prostori pa objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web stranici i Instagram/Facebook profilu, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Arabesca d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web stranici i Instagram/Facebook profilu (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po toj osnovi pripadaju.

Članak 20

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.

Prikupljene podatke (ime i prezime, adresu te broj telefona) dobitnika nagradnog darivanja Organizator ustupa dostavljačkoj kući isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

29. rujna 2023.

Organizator Arabesca